dissabte, 20 d’octubre del 2012

Setmana 4: Aplicació de les TIC als processos educatius segons la Normativa


És sabut, que actualment vivim en una època caracteritzada per la irrupció massiva de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC); és el que hem anomenat “Societat de la Informació”. Com ja sabem, aquestes tecnologies formen part de la nostra vida i en gran mesura milloren la qualitat de les tasques que realitzem diàriament.
 
És per això, la importància que des de l’escola s’imparteixi una educació orientada en la formació dels alumnes en l’ús d’aquests nous aparells, així com en la selecció, processament i gestió de la gran quantitat d’informació que disposen al seu abast. Per tant, el rol dels educadors s’han vist modificat per tal de donar resposta a la nova realitat que s’han imposat en la societat d’ara.   
 
Tal i com podem veure a la Normativa d’educació vigent, LOE (Llei Orgànica d’Educació) del 3 de Maig de 2006, es contemplen tots aquest aspectes per tal de normativitzar l’aplicació de les TIC als processos educatius. Segons el meu parer, sí és suficient les referències que es fan als diferents decrets sobre la importància de la iniciació i aproximació d’aquestes tecnologies a l’educació però, no obstant això, la realitat és ben ve distinta.

Personalment, considero que l’aplicació d’aquesta normativa no sempre es tradueix a la realitat de les escoles possiblement motivades per les següents causes: d’una banda, la falta de pressupost i recursos econòmics destinats per aquest fi; i, d’altra banda, la falta de formació per part del professorat en aquesta àrea. Si bé, és cert que cada vegada més els centres educatius disposen de sales d’ordinadors, projectors, taules digitals i altres recursos tecnologics que amplien i enriqueixen les possibilitats educatives dels infants. Només falta que els educadors tinguem una major conscienciació sobre la vertadera necessitat i importància d’aquestes tecnologies a les aules.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada