dijous, 8 de novembre del 2012

Setmana 7: Primer examen parcial


Avui hem fet el primer examen parcial de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància. Aquest, ha consistit en un examen a nivell teòric i pràctic sobre els conceptes treballats durant aquests mesos a classe i els qual estan vinculats amb els tres primers temes. Destacar que ha estat un examen de tipus text com ja ens van anunciar al principi del curs. A continuació, realitzaré un breu recorregut per tal mostrar de manera breu i esquemàtica quins conceptes he pogut adquirir.


Tema 1: La societat de la informació
En aquest primer tema, vam fer un breu recorregut històric sobre el desenvolupament tecnològic a la nostra societat i vam parar per analitzar els trets distintius de la societat de la informació segons Cabero. A més a més, vam parlar sobre els efectes no desitjats i els perills de la societat de la informació segons Adell i Campuzano. Com ja sabem, les tecnologies poden resultar ser un arma de doble filament, tal i com afirmen Postman i Area. També vam parlar sobre les tendències que està mostrant l’educació en quant a la societat de la informació segons Adell, i per últim, vam tractar el concepte “multialfabetització” com una nova competència arrel de l’ús de les TIC.

Tema 2: Aplicació de les TIC als processos educatius
En aquest segon tema, vam centrar la nostra mirada en l’aplicació concreta que podem fer de les tic a l’àmbit educatiu i especialment a les aules d’infantil. D’aquesta forma, vam parar a analitzar algunes de les avantatges i inconvenients que podem trobar en quant a la seva utilització a l’àmbit educatiu segons Pere Marquès. Com és lògic pensar, tot aquest procés d’introducció de les TIC ha comportat l’aparició de nous escenaris i rols en els processos educatius als quals tant els infants, com els educadors i les famílies s’han d’anar adaptant. Cabero ens descriu algunes de les noves capacitats que hauran de tenir els alumnes per tal d’afrontar la nova realitat social. Però a més a més, també és necessari un procés d’innovació educativa on la formació del professorat ocuparà un lloc especialment important per tal de garantir la millora del procés d’E-A. L’autor Jordi Adell parla sobre les competències digitals del professorat. 

Tema 3: Possibilitats didàctiques de l’ordinador i les xarxes
En aquest darrer tema del primer parcial, vam parlar sobre els possibles usos educatius dels ordinadors així com les formes d’integrar les noves tecnologies en les institucions educatives segons Romero, Romás i Llorente. Així doncs, en primer lloc, vam tractar aspectes com ara les característiques i tipologies del software educatiu  i les condicions bàsiques que, segons l’autor Pere Marquès, han de reunir. Urbina és un altre autor que realitzà una classificació dels diferents tipus existents d’aquest material. També vam poder observar exemples pràctics d’escoles de la nostra illa per descobrir els diferents usos que en fan de les TIC, i finalment, vam parlar sobre la importància de la comunicació a l’escola i com influeixen les TIC en aquest àmbit. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada