dijous, 29 de novembre del 2012

Setmana 10: Reflexió sobre els articles del tema 5


En aquesta entrada, m’agradaria reflexionar sobre dues lectures que m’han ajudat a complementar el material d’estudi del tema 5 “La Integració Curricular dels Mitjans i Recursos Tecnològics”. A continuació, exposaré de manera breu i detallada els punts més destacats d’ambdós articles i les meves reflexions fetes al respecte.   

El placer de usar las TIC en elaula de infantil, de Estívaliz Asorey & Jesús Gil

Una vegada he llegit aquest article, he de dir que estic plenament convençuda de la necessitat d’integrar les Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació als centres docents, ja que com a agents educatius han d’emprar els diferents mitjans i recursos que estiguin al seu abast per tal d’oferir una millor formació educativa als infants.

Com ja sabem, les TIC formen part de la nostra realitat i han envaït les nostres vides, és per això, que l’escola no pot anar al darrere de la societat sinó que ha de canviar, evolucionar i adaptar-se amb ella. És per això, la necessitat d’integrar les TIC com a instrument quotidià per al fi educatiu, tal i com afirmen els autors a l’article.

Cal destacar però, la importància que aquesta integració vagi acompanyada d’una formació docent per tal de dotar als professors i professores de la competència digital necessària per transmetre-la després als infants.

En definitiva, tal i com podem veure a l’article, les possibilitats que ofereixen les TIC són infinites, només hem d’aprendre a emprar-les amb una finalitat educativa per tal de treure-li el màxim profit en benefici del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Cinco claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes, de Pere Marquès

Personalment, estic totalment d’acord amb l’autor Pere Marquès amb els cinc ítems assenyalats per ell com les claus per aconseguir una vertadera integració de les TIC als centres educatius.

Aquestes són bàsicament: disposar de les bases tecnològiques necessàries, és a dir, tenir els recursos tecnològics apropiats com ara ordinadors a les aules, pissarres digitals, intranet educativa, biblioteques amb accés wifi, etc.; una coordinació i manteniment dels recursos TIC per tal de disposar d’unes infraestructures adients i que funcionin; recursos didàctics per tal de poder emprar amb una finalitat educativa i interactiva les eines tecnològiques; decidit recolzament de l’equip directiu i compromís de la comunitat educativa,  ja que és important que els òrgans superiors com ara les Administracions Educatives recolzin aquestes iniciatives; i, per últim, l’adequada formació del professorat en didàctica digital per tal de proporcionar als infants els recursos i les eines necessàries per un adequant aprenentatge.

En definitiva, crec que si s’acompleixen aquests ítems podríem aconseguir una vertadera integració de les TIC com a recurs educatiu en els centres docents, però també destacar la importància de la motivació i la voluntat de treballar en pro a aquestes, coneixent i valorant els beneficis que ens pot aportar en matèria educativa, com també la necessitat d'establir-les al currículum com a matèria obligatoria per tal de donar suport legal al seu ús.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada