dijous, 20 de desembre del 2012

Setmana 13: Segon examen parcial!


Avui hem fet el segon examen parcial de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància. Aquest, ha consistit en un examen a nivell teòric i pràctic sobre els conceptes treballats durant aquests mesos a classe i els qual estan vinculats amb els tres darrers temes. Destacar que ha estat un examen de tipus text com ja ens van anunciar al principi del curs. A continuació, realitzaré un breu recorregut per tal mostrar de manera breu i esquemàtica quins conceptes he pogut adquirir.  


Tema 4: Els materials didàctics
En aquest tema, hem treballat conceptes com ara l’hipertext, l’hipermèdia i els multimèdies, sobre què són i què els diferencia uns dels altres. A més a més, hem aprofundit en els elements que conformen un hipermèdia com ara els noces, els enllaços, els itineraris i l’interfici de l’usuari. Un altre aspecte interessat que hem treballat, fa referència  a les característiques que han de complir els programes infantils segons Urbina. Aquest punt ha estat molt interessant i útil, ja que ens ha ajudat a identificar aspectes que més tard tindrem en compte a l’hora de confeccionar el nostre propi recurs multimèdia. A més a més, hem pogut aprendre a avaluar un recurs multimèdia de la xarxa, seguit les pautes marcades a la Fitxa de Catalogació i Avaluació Multimèdia. Per últim, hem vist els aspectes que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar i produir multimèdies educatives.

Tema 5: Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics
Vam començar aquest tema amb un breu recorregut històric sobre els plans d’inserció de les TIC a les escoles des del segle XX fins al segle actual. A més a més, hem pogut conèixer la necessitat real del plans TIC de centre i la seva funció per aconseguir una vertadera integració d’aquestes eines com a recursos educatius. Destacar que, gràcies al debat realitzat a classe sobre la integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics, vam poder reflexionar sobre les necessitats que tenen tant els educadors com els propis centres docents envers aquests aspectes.

Tema 6: Les TIC com a eina comunicativa escola-familia
En aquest darrer tema, vam poder descobrir la importància de fomentar l’ús de les TIC com a eina comunicativa entre el binomi família-escola, ja que poden ésser un instrument molt potent de relació. És per això, la necessitat de crear plans d’actuació TIC per a les famílies, en els quals els docent tenim que donar el primer pas per tal de convidar-les a formar-hi part d’una manera activa. Aquests plans d’actuació, tenen cinc principals punts referits a les famílies: conèixer-les; informar-les; formar-les; convidar-les a participar; i col·laborar amb elles. I finalment, tenir molt present què és el propi centre i els mestres els encarregats de dissenyar una sèrie d’actuacions per tal d’implicar a les famílies en la formació de les competències digitals del seus fills. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada