dijous, 10 de gener del 2013

Setmana 14: Les TIC com a eina de comunicació

A continuació, m’agradaria reflectir les reflexions a les quals he arribat en una situació imaginària plantejada a la sessió teòrica d’aquesta setmana. Aquesta, consisteix a imaginar que som mestres d’un centre i volem utilitzar les TIC per afavorir i facilitar la comunicació dins el centre, i aquest en relació als pares, tant a nivell d’aula com a nivell de centre:

Quines necessitats comunicatives teniu?
Algunes de les necessitats comunicatives que tindria segons els diferents agents educatius, serien les següents:

Què voleu comunicar als pares? 
Als pares hauria de comunicar el que estem treballant amb els seus fills a l’aula. Seria interessant que ells des de casa, poguessin veure què fan els seus fills a classe i els seus progressos. A més a més, també hauria de comunicar altres aspectes com ara reunions amb les famílies, organització d’esdeveniments, demanar ajudar i implicació de les famílies en els diferents projectes, etc. 
El mitjà que faria servir seria un bloc d’aula digital.
Com a beneficis, cal destacar que això afavoriria la relació entre les famílies i les mestres i, a més a més, milloraria la confiança cap a aquestes, ja que l’aula estaria “oberta” a la mirada dels primers.

Què voleu comunicar als altres mestres?
- Als altres mestre voldria compartir experiències, demanar opinió, preguntar qualsevol dubte, etc.
- L’eina adequada per això seria el e-mail electrònic.
- Els beneficis són la rapidesa i facilitat del missatge.
  
Què voleu comunicar a l’equip directiu?
A l’equip directiu voldria comunicar aspectes relacionats amb la possibilitat de realitzar qualsevol tipus d’activitat o projecte, expressar qualsevol malestar, demanar ajuda, demanar sortides de l’aula dels infants, comunicar la falta d’assistència per malaltia, etc.
El mitjà que faria servir, depenent del grau d’urgència seria un e-mail electrònic privat o si és molt urgent, una trucada de telèfon.
El benefici de nou és immediatesa i facilitat d’aquestes eines.

Què demanaríeu al centre?
Per tant, jo demanaria al centre com a recurs indispensable una aula d’ordinadors o que a les aules de classe hi haguessin ordinadors i per suposar que la sala de mestres també hi hagués. Aquests, han de disposar de servei a Internet a través de Wifi amb una clau restringida per tal d’emprar-la a nivell de centre.

Quins recursos hauríeu de menester?
- Ordinadors/portàtils.
- Internet amb Wifi.
- Taules digitals.


A continuació, m’agradaria mostrar un treball realitzat per a l’assignatura Família i Escola a càrrec de la professora Maria Ferrer Ribot. Es tracta d’un treball de recerca i investigació sobre un dels mitjans de comunicació entre l’escola i la família; el bloc, ja que il·lustra d'una manera clara i exemplificadora tot el que he comentat a l'inici d'aquesta entrada. Per tal de confeccionar aquest treball, hem visitat diferents centres educatius de la nostra illa com ara el CEIP Can Cantó i l’escoleta de Mafalda, entre altres. A més a més, hem visitat el els seus blocs per tal de comprovar si s’utilitza com un vertader mitjà de comunicació entre ambdós agents socials. Aquí teniu la presentació en format Power Point que van realitzar per tal d’exposar de manera oral la nostra investigació a mode de conferència davant la resta de companys. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada