dimecres, 31 d’octubre del 2012

Les TIC al CEIP Can Cantó


A continuació, m'agradaria mostrar alguns exemples del que fan a l’escola CEIP Can Cantó sobre l'ús de les TIC a l'educació. En aquesta activitat, les meves companyes Sònia, Marta, Marina i jo hem identificat algunes de les eines de la Web 2.0 que fan servir, així com les habilitats i competències que adquireixin. 
 
 
SOBRE L’APARTAT: LLEGIR I PARLAR
 
En aquesta activitat, l’escola – i en concret la classe de 1r de primària – ens presenta un ppt amb una recopilació dels dibuixos dels infants. A dos vídeos posteriors (segurament fets amb movie maker i penjats a youtube) podem veure i escoltar als propis infants explicant als seus companys, els seus dibuixos a la pissarra digital, per què els han fet i quins elements el formen. En quant als objectius, creiem que, principalment, és treballa la comunicació (verbal i no verbal), l’autoestima, l’exposició de les pròpies idees i l’autonomia i l’ús de les tecnologies. A més a més, al estar penjada a Internet afavoreix la relació família-escola ja que els pares poden veure i escoltar directament als seus fills, i així saber com es desenvolupa el seu fill, i els companys, a classe.
 
Una de les propostes que realitza el CEIP Can Cantó en quant a l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a les seves aules, consisteix en realitzar entrevistes audiovisuals gravant els infants explicant, per exemple, com celebren el Nadal. Les eines que utilitzen per dur a terme aquesta proposta són: el Youtube, una plataforma social per compartir vídeos i Wix, una pàgina web destinada a la creació i el disseny de pàgines web de forma gratuïta. Algunes de les competències que desenvolupen gràcies a la utilització d’aquests formats digitals són, per exemple, habilitats de tipus lingüístic pel fet de exposa de manera oral fets o relats de caire personal, la capacitat de superar barreres psicològiques com pot ser la vergonya, la timidesa o fins i tot la por a parlar en públic, l’aproximació a l’ús d’eines informàtiques com l’ordinador i programes com els citats anteriorment.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada