dimarts, 16 d’octubre del 2012

Vídeo: Societat de la informació i la comunicació

En aquesta nova entrada, m'agradaria deixar constància d'un vídeo molt interessant titulat "Societat de la Informació i Educació" de Manuel Area, que complementa la teoria exposada a l'anterior entrada sobre la reflexió de l'article "Societat de la informació, tecnologies digitals i educació" del mateix escriptor.
 
En el present video, l'autor fa un anàlisi sobre les diferències existents entre el que era el conexiement, la cultura i la informació en els últims dos segles en comparació amb l'actualitat. Com ha sabem, avui dia hi ha un excés d'informació que es tradueix en un entramat confús que no sempre sabem gestionar. Aquest és el nou context de l'anomenada Societat de la Informació des de l'aparició de les Tecnologies digitals a les nostres vides. A continuació, exposo a mode d'esquema-resum els aspectes més destacats sobre els quals reflexiona Area al vídeo.
 
Característiques de la societat actual:
- Abundància i accés a la informació.
- Globalització cultural.
- Interacctivitat entre els alumnes i les màquines.
- Noves formes de codificar. Ex. hipertextos, multimèdia, webs, etc.
- Increment de les xarxes socials de comunicació.
 
Aspectes postitius:
- Accés a gran quantitat i varietat de dades e informacions.
- Comunicació constant a nivell planetari amb tot tipus de subjectes i grups.
- Augment del benestar material en la vida quotidiana.
- Millora l'eficàcia i qualitat dels serves (sanitaris, financers, administratiues, etc.).
- Sorgiment de noves industries i progresos econòmics.
 
Aspectes negatius:
- Bretxa digital: augment de les deseigualtat cultural i econòmiques.
- Una societat tecnològicament depenent.
- Uniformisme cultural. Homogeneïtzació. Pèrdua de la diversitat cultural.
- Pèrdua de la privacitat i aument del control informatiu sobre els individuals.
 
Tot això, ha provocat un nou paradigma educatiu en el qual els docent tenen una àrdua tasca en l’alfabetització dels alumnes per tal que desenvolupin els coneixements, competències i habilitats necessàries per emprar de forma intel·ligent, crítica i culta aquestes tecnologies. A més a més, arrel d’això ha sorgit un nou concepte “Múltiples alfabetitzacions” per designar les diferents àrees que engloba l’alfabetització digital i que fa referència a la lectoescriptura, la comunicació audiovisual, les tecnologies digitals, i la informació.  
 
A més a més, Area identifica quatre grans àmbits d’aprenentatge de l’alfabetització:
- Dimensió instrumental: saber accedir a la informació. 
- Dimensió cognitiva: saber transformar la informació en coneixement.
- Dimensió socioemocional: saber expressar-se i comunicar-se.
- Dimensió axiològica: emprar de manera democràtica i ètica la informació.

Per tant, un ciutadà alfabetitzat del segle 21 ha de saber localitzar i analitzar la información; saber expresar-se de forma textual, audiovisual, multimedia, hipertextual, etc.; i saber comunicar-se i col·laborar amb altres.  
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada