dissabte, 3 de novembre del 2012

Setmana 6: Com influeixen les TIC en la relació familia-escola?


Segons el meu parer, l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ofereix grans oportunitats i possibilitats en l’àmbit educatiu i més concretament en la relació família-escola. Gràcies a aquestes, la comunicació entre aquest binomi es veu enormement reforçant, ja que a partir d’eines com els bloc o Portafolis electrònics es produeix una major participació i interacció entre ambdós agents. D’aquesta forma, els pares i mares interessats en els aspectes de la vida diària de l’aula dels seus fills, poden disposar d’un lloc online des del qual conèixer i assabentar-se de tot el que estan treballant. Per tant, podem dir que l’ús de les TIC en la comunicació família-escola afavoreix i fomenta la participació, crea oportunitats educatives i suposa un gran recolzament per a l’evolució educativa.

Per últim, m’agradaria destacar la necessitat d’obrir els diferents contextos educatius per tal que els pares puguin entrar i formar-se per al coneixement i ús de les TIC, ja que d’aquesta forma estarem contribuint a la formació dels seus fills i la seva pròpia com a usuaris d’una societat digital que comporta una alfabetització digital. Tal i com assenyalen diversos autors, ens trobem davant una bretxa digital que cada vegada hauria de ser més curta per tal que no existeixin barreres a l’hora d’enfrontar-nos davant les TIC, sense que l’ús de les tecnologies dins l’aula i la llar suposin una diferenciació entre l’alumne escolaritzat actualment als nostres centres educatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada