dissabte, 15 de desembre del 2012

Pràctiques II, III i IV: Calliou viatja en avió


A continuació, exposaré de forma esquemàtica els aprenentatges adquirits al llarg de les diferents sessions pràctiques realitzades a l’assignatura de Mitjans i Recursos Multimèdia del taller pràctic II que tracta sobre les presentacions en format Power Point i les quals ens ajudaran a adquirir diferents recursos i habilitats per confeccionar després el nostre treball final de creació d’un projecte multimèdia. Cal destacar, que per tal de respectar la privacitat de les imatges emprades per a la confecció del prower point amb el conte i les activitats sobre el personatge de Calliu, no penjarem el Power Point. Així doncs, els aspectes donats a les diferents classes són els següents:

 Dimecres 21 de Novembre

1.      Crear àudios del ppt à emprar l’eina audacity
2.      Posar imatge de fons difuminada à Obrir un document power point à botó dret à format de fons à seleccionar “relleno con imagen o textura” à trasparencia à archivo “seleccionar imatge” à cerrar.
3.      Posar text à inserir wordart
4.      Inserir àudio à seleccionar el quadre on és el text i donar a “insertar acción” à acción del mouse à clic en “ninguno” + “reproducir sonido” – “otro sonido” (seleccionar audio) + resaltar al pasar el mouse.
5.      Posar imatge amb audio à insertar imatge + insertar acción (seguir mismo proceso anterior) en cada una de las imagenes.
6.      Hipervincular al ppt del conte à insertar imagen del avion de inicio à seleccionar boton derecho à hipervínculo à seleccionar la carpeta de cuento à seleccionar ppt Calliou_conte.

Dimecres 28 de Novembre

1.      Desencadenadores. Insertamos dos imagenes. En ambas imagenes insertamos primero el rectangulo (transparencia del 100%) y color de linea (sin linea). Despues insertamos dos elipses, una por cada imagen.  Seleccionamos boton derecho color de linea (sin relleno), estilo de linea (5) y cambiamos el color del contorno a uno más llamativo (rosa, rojo). Agrupamos las elipses por un lado y luego los rectangulos por otro à boton derecho à agregar efectos à aparecer.

Vamos a animación à personalizar animación. Seleccionamos el primer circulo (el de la imagen de la derecha) y agregar efecto à entrada à seleccionamos hacer clic con el mouse. Despues la segunda agregamos efecto y seleccionamos aparecer despues de la siguiente. Despues seleccionamos ambas elipses y en la elipse ultima à intervalos à desencadenadores à iniciar el efecto al hacer clic en à y seleccionamos el rectangulo.
Si queremos poder seleccionar tanto la imagen en la que aparece la diferencia como en la que no para que salgan los circulos, solo tenemos que seleccionar a la vez circulo y circulo, y cuadrado y cuadrado à boton derecho à agrupar.

*El rectangulo es el desencadenador (zona por donde pasara el raton). Cuando cliquemos ahí, apareceran las elipses.

Dimecres 5 de Desembre

1.      Fer quadres que al fer-li clik surt la imatge correcta:  Insertamos un cuadro con la imagen correspondiente encima. A lado insertamos un cuadro con un el número 1 à agrupamos el cuadro y el uno (seleccionando ambos con boton izquierdo y agrupar. Otra forma es que le demos a que salga al hacer clik i al otro que salga con el anterior). Ponemos la misma imagen en pequeñito debajo del quadro. à animaciones à personalizar animación à darle a la flexa “intervalos” à “iniciar efecte al fer clik con” à “marcador de contenido”. 

Dimecres 12 de Desembre 

1.      Perquè passin les diapositives sense que doni la sensació à Poner los números del color que queramos à ensertar imagen “caillou_mun_a”. Seleccionamos el número 1 à animaciones à personalitzar animación à agregar efecto à aparecer (y encima pone “modificar efecto” à inicio à poner “con la anterior”) à en la flecha del efecto àopciones de efecto à sonido à campana. Después seleccionamos el cuadro del número, no el número sinó el cuadro entero! à acción à clic con el mouse à hipervinculo a: “diapositiva siguiente”. Y ya! A la siguiente y lo mismo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada